A6allroad - status 6000 km

Undertegnede har i testprogrammet fått utlevert Hakkapellitta 7 i dimmensjonen 245/45-19, (piggdekk). Dekkene er montert på en ny Audi A6 allroad, (3,0 l, 204 HK).

Jeg har fom 15. november og fram til i dag kjørt ca. 6000 km. De første 1500 kilometrene var på tørr "vinterasfalt" med temperaturer mellom - 5 og - 12 Celsius. Ettersom både bil og dekk var nye, ble de første kilometrene benyttet til innkjøring uten brå akselrasjoner, oppbremsninger, understyringer, (ved å gå for fort inn i svingene) og sidebelastninger, (ved kraftig akselrasjon ut av svingene). Dekktrykket var i denne perioden 2,5 bar både foran og bak. Ved montering av dekkene ble mønsterdybden ved piggene, ved dekkbanens ytterkanter på innside og utside samt ved dekkbanens midtlinje målt til 10 mm, (NB! Her har nok Nokian mer eksakte måledata). Piggene stikker i tillegg 1-2 mm over dette igjen. Under innkjøirngsperioden ble dekkene sjekket jevnlig for å se om pigger løsnet, eller om det var mulig å registrere ujevn dekkslitasje i dekkbanen som følge av feil lufttrykk. Hverken løse pigger eller ujevn slitasje ble registrert. I tillegg til de første 1500 km på tørr vinterasfalt, er det utover dette kjørt ca 2000 km på tilsvarende veier/vær/temperaturforhold i jobbsammenheng, (daglig pendling på ca. 160 km + ytterlige kjøring enklete dager i jobbsammenheng på ytterligere ca 100 km). Det kombinerte drivstoffforbruket (langkjøring/småkjøring), for de første 6000 kilometrene ligger på ca. 0,62 l/10 km.

Når det gjelder den subjektive kjøreopplevelsen for kjøringen på tørr vinterasfalt, oppleves den med Hakka 7 som særdeles positiv og god. For det første er støynivået meget lavt, (bilen har selvfølgelig noe av "æren" her som følge av god isolasjon), men det føles allikevel som dekkene bidrar betydelig også her. I hastigheter opp til 70 - 80 km/t, er der ingen støyproblematikk å snakke om. Den tradisjonelle piggdekkstøyen er helt fraværende. I hastigheter opp til 100 - 120 km/t, (har vært i Finland/Sverige å kjørt!), er støybelastningen svakt økende, men allikevel av en slik art at det er uproblematisk å holde en vanlig samtale i bilen. Jeg er så langt særdeles fornøyd med støynivået på tørr asfalt med de aktuelle dekkene!!!

Når det gjelder hvordan bilen oppfører seg på tørr vinterasfalt, er min vurdering etter ca 3500 km at forutsigbarheten til dekkene (og bilen) er meget god. Det er f. eks. helt uproblematisk å holde 80 - 90 km/t uten å føle at man utfordrer og balanserer på dekkenes yttergrenser når det gjelder yteevne. Kjøringen føles meget avslappet og "sikker". På denne bilen er det mulig å justere chassiset, og ved å velge "dynamisk" modus, (dvs. sportslig kjørestil med kvassere gassrespins/styring), virker det som dekkene bidrar til ytterligere å få frem bilens egenskaper.

En av de viktigste kriteriene for vurdering av dekk er hvordan dekkene føles og faktisk oppfører seg i svinger som tas i relativt høy fart, (70 - 80 km/t). Etter min vurdering mener jeg det på tørt vinterasfalt er særlig grunn til å fremheve svingegenskapene til dekkene. De føles veldig trygge. Min allroad,  som til tross for 4-hjulsdrift, er en bil som understyrer, (dvs. får forhjulsskrens), ved for høy fart inn i svinger. Erfaringen min på dette området så langt er at Hakka 7 dekkene slipper meget gradvis, slik at man tidlig får en følelse av at man er i ferd med å overbelaste de fysiske lovene som styrer svingkjøring. Jeg opplever det heller ikke som problematisk å gå av gasspedalen i slike situasjoner.

I forhold til slitasje på dekk og pigger er dette jevnlig sjekket. Status etter de første 6000 kilometrene er her at mønsterdybde ikke er vesentlig lavere enn når dekkene var helt nye - dvs. ca. 10 mm. Det er ikke antydning til at dekkene er ujevnt slitt over dekkbanen. Dette betyr at 2,5 bar synes å være passende lufttrykk selv under relativt kalde værforhold. For piggene er situasjonen at de synes å sitte i dekkene som ved innkjøringen. Ingen pigger har begynt å komme ut av dekkene, eller er i ferd med å bøye seg bakover slik som man kjenner til når vinterdekk er brukt en stund. Ingen pigger er falt ut hverken foran eller bak.

Hovedkonklusjonen ved kjøringen på tørre vinterasfalt for Hakka 7, er pr. januar 2013 at dekkene oppleves som mege komfortable, sikre og slitesterke.

For erfaring med andre kjøreforhold, rapporteres det om dette i neste innlegg. Som følge av mørketid, er det fremdeles noe vanskelig med film og bilder.