Epler og pærer og diesel - del 2

Noen av dere som leser husker kanskje mitt innlegg om økt dieselforbruk ved overgang til Hakka Green? Forklaringen var ikke dekket som sådan, men dekkdimensjonen, som gjorde at før- og etter-målingene ikke ble helt sammenlignbare, noe Knut forklarte i kommentaren til innlegget. Likevel, selv om jeg korrigerer for dekkdimensjon og "målte" kilometer, så har jeg fortsatt et høyere forbruk med R15 enn R14, men nå tror jeg at jeg har funnet forklaringen: "målt" hastighet, eller speedometeravvik på norsk.

Kort fortalt er det slik at om jeg nå måler 0,4l/mil med 185/60 R15, og før målte 0,38l/mil med 185/60 R14, så er det faktisk det samme. Det mindre dekket har 4% mindre omkrets, og hvis kilometertelleren er innstilt på R15 og jeg bruker R14, så betyr det at telleren tror den har rullet 1km (med R15), mens den egentlig bare har rullet 960m (med R14). Så når forbruksmåleren viser 3,8l/100km så er det egentlig 3,8l/96km med R14 kontra 3,8l/100km med R15, og jeg må derfor justere opp forbrukstallene for R14 for å kunne sammenligne med R15.

Som sagt som gjort i dette litt senere innlegget, men det er fremdeles et høyere forbruk ved R15 mot R14, og jeg har klødd meg i hodet hva det kan komme av. Svaret er enkelt, nemlig speedometeravvik. Det er i prinsippet det samme som med forbruksmåleren: Ved samme "målte" hastighetstall på speedometeret er den faktiske hastigheten lavere med R14 enn med R15. I praksis: Hvis 80km/h på speedometeret med R15 er 80km/h, så er 80km/h på speedometeret med R14 faktisk bare 76km/h, dvs. at med samme "viste" hastighet har jeg høyere faktisk fart med R15, og dermed tilsvarende høyere drivstofforbruk enn med R14.

Jeg har jo målt dette med GPSen, men aldri tenkt over det egentlig. Med R14 viser speedometeret 87-88km/h ved 80km/h, mens med R15 viser speedometeret 84-85 ved 80km/h. Fordi jeg av gammel vane har ligget i 87-88km/h med R15 slik jeg pleide med R14, så har jeg også økt forbruket. D'oh!

Hvor mye forbruket har økt er ikke godt å si. Med tanke på forskjellen i dekkdimensjonen vil 4% kortere/lengre rulleomkrets=kjørelengde også gi 4% lavere/høyere forbruk, men 4% høyere hastighet gir ikke nødvendigvis 4% høyere drivstoffforbruk. Mine observasjoner på langkjøring og motorvegkjøring med cruise control tyder her på at 2km/h høyere hastighet gir et utslag på 0,1l/100km på måleren, eller 0,01l/mil. Hvis jeg nå sier at 87-88km/h på speedometeret med R15 er 82-83km/h med R15 kontra 80km/h med R14, og hvis jeg ut fra det også sier at jeg i snitt alltid er 3-4km/h raskere med R15 enn med R14 om jeg kjører i samme hastighet på speedometeret, så gir det et merforbruk på 0,02l/mil. Enig?

Da skjønner jeg hvorfor jeg i fjor sommer etter 15000km med R14 har brukt 0,41l/mil i snitt mens jeg i år, etter 10000km med R14 har brukt 0,43l/mil i snitt, altså 0,02l/mil (slik jeg skal).

Jeg må innrømme at det ER passe nerdete å skrive et helt innlegg for å rope høyt om desimaler to siffer bak komma, men er man dekknerd så er man dekknerd.