Hakka Green og drivstofforbruk

Er det mulig? Kan det være at det er Hakka Green som gjør at jeg fyller tanken litegranne sjeldnere denne våren enn i fjor? Tanken slo meg da det det jeg aldri trodde jeg skulle få oppleve skjedde for noen dager siden: På hjemturen fra reisen til Numedal viste forbruksmåleren 0,32 liter/mil ved ankomst hjemme. Da hadde jeg hadde tilbakelagt 25mil, rett nok på stort sett flat landeveg og mest 80-sone med liten trafikk, men dog. Det er ny rekord!

Og selv om forbruksmåleren min altså viser 0,32 på mila, så er det reelle forbruket nærmere 0,35 på mila, målt i det jeg faktisk fyller på tanken, dvs. et avvik på cirka 10%. Uansett så er det et nytt minsteforbruk som jeg håper det blir mer av i tiden som kommer.

Før Hakka Green var det sjelden at jeg klarte å komme under 0,43 i reellt forbruk på langkjøring, og nå vil jeg ikke påstå at det er Hakka Green som må ta all æren for at det skjer stadig oftere nå, men tanken er likevel nærliggende, og jeg kan til og med føre et halvgodt bevis for det gjennom dieselregnskapet mit (som kan ses i full utgave her):

Regnestykket mitt ser slik ut: Sommerdekkene (ikke Nokian) kom på 26.03., Hakka Green kom på 23.04, og i den perioden har jeg brukt 124 liter på 2760 km, eller 0,45 liter/mil. Med Hakka Green har jeg brukt 160 liter på 3764 km, eller 0,42 liter/mil, altså 5% mindre. Det bekrefter det jeg så tidligere over en langt kortere strekning.

At forbruket tur/retur Numedalen (siste fylling) ble hele 0,40 og ikke nærmere 0,35 på mila skyldes at jeg tok en annen og noe mer kronglete veg dit enn tilbake, og forbruket på turen opp dit var faktisk så høyt som 0,42 på mila.

Sammenligningen mellom Hakka Green og de gamle sommerdekkene er forsåvidt ikke helt reell, i og med at jeg ikke har kjørt de samme vegene under like forhold med begge dekkene, men tendensen er entydig slik jeg ser det: Hakka Green sparer drivstoff, det tviler jeg ikke på.