Hakka Green på nye E18

For 5 dager siden åpnet Norges nyeste motorvegstrekning: 11km med ny E18 mellom Langangen og Sky, og som gammel vegingeniør synes jeg alltid det er spennede å kjøre nyåpende veger, uansett om det er en lang eller bare en kort strekning. Derfor bare måtte jeg ta turen hit når jeg likevel var i nærheten (dvs. "bare" 3 mil unna).

Dette er det en vegstubb jeg har sett fram til lenge. Den første biten av gamle E18 fra  Porsgrunn til Langangen er jo ganske grei, med 80-sone og midtdeler mesteparten, men den siste halvdelen, nærmere Larvik, er en svingete 70-sone og delvis 60-sone på det verste, greit nok om ommeren, men skummel om vinteren, så det er godt at den nå blir byttet ut med litt motorveg.

Her er det også første gang jeg har sett de nye varselskiltene om at man er i ferd med å kjøre mot kjøreretningen. De burde jo være ganske umulige å overse, sammenlignet med de tidligere blå skilten med hvit tekst, som det er fort gjort å kjøre forbi. Kanskje ikke så lett å få øye på i bildet, men også her er den nye gule venstre kantlinjemerkingen tatt i bruk.

Bildet ovenfor er tatt på nye E18 Langangen-Sky, sett bakover ved avkjøringen til Sky. Gamle E18 kan ses ute til venstre.  legg merke til gul kantlinje på avkjøringsrampa og på venstre side mot midtdeleren (ikke lett å se, men den er der).

På strekninga er det en ganske fin rasteplass med kiosk ved Vassbotnbrua. Den kan anbefales. Her finnes det også nye og rene toaletter, enn så lenge, men så lenge de ligger inntil en betjent kiosk er del grunn til å anta at de vil holde seg rene.