Hva gjør den gule stripa der?

Noen har kanskje allerede sett det, nemlig Statens Vegvesens siste påfunn når det gjelder trafikksikkerhet, gul kantlinje på venstre side på firfelts motorveg, både som "midtlinje" og som kantlinje på på- og avkjøringsrampe. Tanken er vel på den ene siden å være konsekvent i det at midtlinja alltid skal være gul, derfor må den også være gul på firfelts veg.  Det er jo ganske mange veger med midtdeler nå, og der er midtlinja alltid gul, så hvorfor ikke også på motorveg? Det er bare helt konsekvent, synes nå jeg da.

På den andre siden er det å markere at gult på venstre side betyr at du kjører i riktig retning og ikke mot kjøreretningen...for de som "i gjerningsøyeblikket" da husker at det er slik det er og legger merke til at de har en hvit linje på venstre side og en gul linje på høyre side.

Dette med farger kan sikkert virke den dagen alle motorveger er merket slik. For eksempel så husket jo jeg etter at jeg hadde fylt bensin på dieselbilen min i det jeg hengte fyllepistolen på plass, at den for diesel skulle ha vært svart, mens den jeg holdt i hånden vitterligen var grønn...huffda. Vel, det var jo godt at jeg så det før jeg startet bilen, og bare ble 2500 og ikke 25000 kroner fattigere for å ordnet opp i det.

Enn så lenge, før alle motorveger har fått nye merking, så blir det noen ganger litt merkelig i blant:  Der det nå legges ny asfalt på motorveg blir midtlinja gul, mens der det i denne omgang ikke legges asfalt er linja fortsatt hvit...helt til neste gang det legges asfalt eller merkes på ny. Bildene nedenfor er tatt på E18 mellom Grimstad og Kristiansand, der det i vår ble lagt ny asfalt. Her er det klart skille mellom ny og gammel vegmerking:

På høyre side er det hvit linje der det er gammel asfalt, og gul linje der det er ny asfalt; samme på venstre side, men det er ikke like godt å se.

Ved første øyekast ser det kanskje litt rart ut med en gul og en hvit linje på påkjøringsrampa, men vi venner oss vel til det etterhvert.

Vegmerking er nå én ting. Mitt eget lille og like viktige trafikksikkerhetstiltak er gode dekk på bilen. Nokian, selvfølgelig.