Interessante (eller merkelige) forskjeller mellom vinterdekktestene i 2014 og 2013

Det er mye interessant lesning i årets vinterdekktest (bl.a publisert i NAF Motor). Jeg har gjort en del beregninger også med utgangspunkt i årets test, men det jeg klør meg i hodet over akkurat nå er merkelige forskjeller mellom testresultatene fra i fjor (2013) og i år. Som det framgår av tabellen nedenfor er det tildels store forskjeller i bremselengde på glatt is, tørr asfalt og våt asfalt. Jeg har kun tatt med de dekkene som har vært med begge årene og en mulig forklaring på differansen i resultater er selvsagt at dekkprodusentene har gjort endringer på sine produkter. En annen mulig forklaring (eller tilleggsforklaring) er at testforholdene ikke har vært like fra 2013 til 2014.

Gjennomsnittlig bremselengde for dekkene som har vært med begge årene

  • tilnærmet identisk på snø (53,9 vs 54,0 meter),
  • redusert med 25,5% på glatt is (38,9 vs 52,1 meter),
  • økt med 16,4% på våt asfalt (40,9 vs 35,1 meter)
  • økt med 12,6% på tørr asfalt (31,5 vs 28 meter).


På våt asfalt har f.eks. piggfrie Pirelli fått en økning i bremselengde på 5,4%, mens Nokian Hakka R2 har en økning på 19,3%. Størst økning i bremselengde på våt asfalt finner vi for Gislaved som har 24% eller 8 meter. Også på glatt is og tørr asfalt er det store variasjoner i resultatene fra 2013 til 2014. Jeg er vant til å forholde meg til standardiserte testprosedyrer hvor repeterbarhet og ikke minst reproduserbarhet er viktige momenter, så jeg begynner faktisk å tvile litt på validiteten til dekktestene..... ??? Det er i alle fall merkelig at resultatene på snø er tilnærmet identiske mens det for de andre underlagene spriker i alle retninger.Jeg utfordrer derfor ekspertisen i Nokian (og NAF) til å forklare disse endringene :-)

I tabellen er dekkene sortert alfabetisk.