Militær trafikk og statsråd

Ofte er det slik at når man har det som mest travelt er det hindringer i veien. På tur fra Bogen til Tjeldsundbrua kro i dag var det en lang kolonne med utenlandske militære bandvogner som kjørte i 50 km/t i 90 sonen. Det er nok bare begynnelsen på øvelsen som skal være her i regionen i mars. Heldigvis er føret godt etter E 10 så det gikk greit å hjøre forbi. Men vi må forvente mye slik trafikk i et par måneder nå, og da er det viktig ikke la seg stresse til farlige forbikjøriner og lignende. På tur tilbake til Evenes Flyplass hadde jeg samferdselsministeren med, og valgte å kjøre spesielt forsiktig. Særlig oppmerksomhet  må vies elgfaren, bare på de to milene har det blitt påkjørt syv elger i januar. Så derfor, kjør forsiktig og ha gode dekk.