Nitrogen eller luft i dekkene??

Av og til dukker det opp nyvinninger som tilsynelatende gjør alt som tidligere er gjort håpløst gammeldags.Men det dukker også opp nyvinninger som først og fremst er bra for lommeboka til de som markedsfører nyvinningen. La oss derfor se på den fantastiske(?) ideen med å fylle dekkene med ren nitrogen i steden for gammel og kjedelig luft. På fly brukes det nitrogen i dekkene og da må det jo være superlurt å gjøre det på bildekk også...... eller? Luft består som vi vet av 20,9% oksygen, 1,1% vanndamp, CO2, edelgasser og annnet småtteri samt 78% nitrogen. La oss se på noen myter og sannheter:

  • Nitrogen gjør dekktrykket mindre følsomt for temperaturvariasjoner, dvs. at trykket holdes mer stabilt? Neida, nitrogen følger de samme gasslovene som alle andre gasser og trykket varierer følgelig med temperaturen på lik linje med luft.
  • Nitrogen gjør at dekkene holder bedre på lufttrykket? Neida, ikke det heller. Nitrogenmolekylene kryper ut gjennom små åpninger minst like godt som luft, dog med et ørlite forbehold om at enkelte av gassene i den "bolken som utgjør 1,1% av lufta smette ut litt lettere.
  • Nitrogen gjør at dekket holder seg lengre "ferskt"? Neppe siden det er utsiden av dekket som avgjør hvor "ferskt" dekket er og utsiden av dekket er som vi vet omgitt av luft.


Årsaken til at nitrogen benyttes på fly er kort og godt sikkerhet ved dekkeksplosjon i tilfelle brann. Nitrogen er som vi vet inert, dvs. at gassen ikke er brennbar og for en del år tilbake ble nitrogen kalt "kvelstoff". Det er ikke umulig at enkelte grener av motorsport benytter nitrogen, men da vil i så fall argumentet være sikkerhet ved ulykke/brann. Det eneste jeg har funnet som taler for nitrogen er brukt i dekk som skal re-gummieres flere ganger. Siden oksygenet i lufta kan initiere en oksidasjon på innsiden av dekket vil dekkets evne til å regummieres forringes etterhvert, men så vidt jeg har forstått er dette kun merkbart når dekket skal regummieres mer enn 5-6 ganger.

For oss "personbilister" konkluderer jeg herved enkelt og greit med at nitrogenfylling i våre dekk er tullball.