Nord-Trøndere og firefelts vei

På E6 gjennom Stjørdal er det nettopp åpnet en liten bit med fin firefelts vei. Regelen slik jeg har lært, praktisert og erfart i inn- og utland (bortsett fra Stjørdal da......) er at man normalt skal ligge i høyre fil. Unntaket er når man skal passere (kjøre forbi) sakte(re) gående trafikk, men etter endt passering skal man pent legge seg over i høyre fil igjen. Men her opplever jeg stadig vekk at bilister snegler seg avgårde i

venstre

fil. Høyre fil er selvsagt kjemisk fri for andre kjøretøy så det er ikke akkurat plassmangel der som er forklaringen. Siden det ikke er lov å kjøre forbi på høyre side er det "game over" dersom man ikke tilfeldigvis er 100% komfortabel med å ligge 10-20 km/t

under

fartsgrensen på bar asfalt. På toppen er fartsgrensen på stedet astronomiske 60 km/t så da skjønner dere....... Grrrrr....... En annen post som nylig er skrevet spør om det å ha førerkort er en menneskerett og det er herved bekreftet.