Norge best i Hakkapedia-klassen?

I dag har jeg sett litt på den svenske og den finske varianten av Hakkapedia og lekt meg litt med tall, for selv om opplegget er helt likt for alle tre landene, så er det store forskjeller hva deltakelse angår.

Finland har flest testførere men færrest innlegg, Norge er på andre plass i antall testførere, men har flest innlegg. Norge er også det landet som såvidt har høyest antall innlegg for en og samme testfører (56), med Sverige hakk-i-hæl (54), og Finland et stykke bak (43).

Norge og Sverige ligger likt i gjennomsnittlig antall innlegg per testfører (16), Finland er et lite stykke bak (13). Ser jeg på antall innlegg siden startdato for de ulike Hakkapediaene så får jeg at Norge og Sverige igjen står likt (1,1), Finland er litt bak (0,9), men det er ikke store forskjellen.

Litt mer interessant blir det når jeg ser på hvordan innleggene fordeler seg per testfører:

Finland har høyest andel bloggere med få innlegg, mens Norge og Sverige har høyest andel bloggere med mange innlegg, med Norge et lite hakk foran Sverige.

Enda mer interessant blir det om jeg ser på fordelingen av innlegg siden oppstarten:

Selv om Sverige hadde et voldsomt oppsving i starten, så dabbet det ganske fort av der utover våren, mens det i Finland - og spesielt Norge - har holdt seg bra også også utover våren og hele sommeren.

De av dere som har mye tid til overs og som ønsker å ettergå tallene mine vil kanskje finne noen ørsmå opptellingsfeil her og der (ikke lett å holde styr på alt når man må bla gjennom tre Hakkapedier samtidig og telle manuelt), men det forandrer neppe det store bildet:

Vi er best i klassen! La oss fortsette med det.