Pigg til besvær

Pigg er bra, men glemmer man å kjøpe "klimakvote" får man svi for pigg....

Ser at jeg skulle betalt, men undrer meg om hvordan det ville blitt på glatte dager hvis ingen hadde kjørt pigg og sørget for at noe av underlaget, særlig inn mot rundkjøringer ble skrapet opp...

Tror det er til fleres beste at noen kjører pigg. Dessuten mener jeg fremdeles at pigg er det eneste som gjelder på is og snø =)

-Joakim