Piggfrie dekk = friksjonsdekk eller.....?

Jeg er glad i å leke med ord og er dermed også litt opptatt av å bruke rett ord på rett plass, eller "kalle en spade for en spade" om man vil. Jeg har sett piggfrie dekk beskrevet som "friksjonsdekk", men jeg har litt problemer med å akseptere at det er en god (eller korrekt) betegnelse på disse dekkene. Hvis det er friksjonen mellom dekk og veibane som holder bilen på veien når du kjører på piggfrie dekk - hva er det da som holder deg på veien når du kjører med piggdekk .... eller sommerdekk for den saks skyld ???

Korrekt svar på dette svært vanskelige og vitenskapelige spørsmålet er selvsagt ..... hold dere fast .... FRIKSJON. For å være litt spissfindig er det selvsagt også en dose adhesjon involvert i det vi i dagligtale omtaler som "veigrep", men den nevnte friksjonen er hovedbidragsyter til at vi holder oss på veien (eller mangel på friksjon for de som ikke holder seg på veien). På is og hardpakket snø gir piggene i piggdekk også veigrep på grunn av inntregning i overflaten og graden av inntregning pluss overflatens hardhet og elastisitet bestemmer hvor mye ekstra veigrep dette gir. Men en pigg som sklir på is/hardpakket snø er også utsatt for friksjonskrefter så jammen dukker friksjonsfenomenet opp der også :-).

Så svaret på spørsmålet jeg stiller i overskriften er "ja", men alle andre typer dekk er pr. definisjon også friksjonsdekk.