Plassering av fotobokser i Norge kontra andre land

Jeg er av og til rundt omkring i Europa både i jobbsammenheng og i privat regi. Ofte blir det en del mil langs landeveien og siden jeg er opptatt av trafikk og trafikksikkerhet har jeg gjort meg noen tanker rundt plassering av fotobokser i de forskjellige landene. Og det er nesten uten unntak en VESENTLIG forskjell i hvor de er satt opp. I Norge står de normalt plassert midt på den lengste rettstreknignen i mils omkrets slik at du skal være sikker på at du ikke kommer deg trygt forbi bobilen og traileren du har ligget bak de siste milene (og som selvsagt kjører mellom 5 og 10 km/t under fartsgrensen på rettstrekkene og 20 km/t under når det er litt svinger og motbakker. Joda, jeg er klar over at fartsgrensene skal overholdes også under forbikjøring, men jeg nå en gang av den oppfatining at tiden du tilbringer i motgående kjørefelt under forbikjøringen bør være kortest mulig (men alt med måte selvsagt :) ).

I UTLANDET derimot; der står fotoboksene plassert ved SKOLER, i VEGKRYSS - kort sagt der det faktisk ER FARLIG å kjøre noen km/t over fartsgrensa (og hvor mange av oss faktisk reduserer hastigheten betydelig mer enn fartsgrensa).

Konklusjonen kan dessverre ikke bli annet enn at norske vegmyndigheter plasserer fotoboksene ut fra et økonomisk perspektiv, mens i andre land blir de plassert ut fra trafikksikkerhetsmessige vurderinger.