Stopplengde på våt asfalt med vinterdekk og sommerdekk - litt fysikk i hverdagen

Siden vi nå nærmer oss en periode hvor noen kjører på vinterdekk og andre har fått på "sommerskoene" har jeg gjort noen enkle beregninger for å visualisere forskjellen i stopplengde. Stopplengde er som vi vet den totale strekningen du tilbakelegger fra du oppdager et hinder til bilen står stille og inluderer både reaksjonstid og bremselengde. Som underlagsdata har jeg vært på nettet og hentet ut data fra dekktester hvor bremselengde for vinterdekk og sommerdekk er sammenlignet. For å kunne finne de forskjellige stopplengdene har jeg beregnet friksjonskoeffisienten for henholdsvis sommer- og vinterdekk på våt asfalt; sommerdekk = 0,55 og vinterdekk = 0,38. Reaksjontiden har jeg satt til 0,7 sekunder, med andre ord en relativt overvåken og "alert" sjåfør.

Første sammenligning er stopplengde fra 80 km/h til stillestående samt hvor stor hastighet bilen med vinterdekk har når den med sommerdekk står stille:

Stoppstrekning sommerdekk: 61,3 meter, vinterdekk 81,8 meter. Hastigheten på bilen med vinterdekk når den med sommerdekk står stille: 44,4 km/t.

Forskjellen er med andre ord betydelig i sommerdekkenes favør.

Men hva om vi øker hastigheten litt, f.eks. fra 80 til 90 km/t

? Med andre ord en tilsynelatende ubetydelig økning. Vi ser for oss følgende scenario: Du kommer rundt en sving og oppdager en lastebil som sperrer hele veien, autovern på begge sider og ingen "fluktmulighet" - eneste mulighet er å bremse. Vi antar videre at det er våt asfalt og med de ovenfor nevnte sommerdekkene greier du

akkurat

å stanse fra 80 km/t, dvs. at du har nøyaktig 61,3 meter å stoppe på fra du ser hindringen.

Med sommerdekk og 90 km/t treffer du nå lastebilen med en hastighet på 44,4 km/t (pussig nok samme hastighet som vi fikk i regnestykket over), mens med vinterdekk dundrer du inn i lastebilen i 60,6 km/t !!!

Men hva om det i steden for lastebilen er det lokale skolekorpset som er ute og trener på marsjering til 17. mai ...... ??? Til orientering vil stopplengden med vinterdekk fra 90 km/t på våt asfalt være 101,3 meter så dersom lengden på skolekorpset er under 40 meter kommer du gjennom hele korpset før du har fått stopp på kjærra ....... (hvis vi da ser bort fra ekstra retardasjon p.g.a. av ymse instrumenter, tannreguleringer o.s.v..). Så kjør vakkert og tenk sikkerhet. Korpsmusikk er tross alt bedre gjennom bilstereoen enn inn gjennom frontruta. Og de store messingblåseinstrumentene lager fryktelig stygge riper i lakken.