Stor bil og smale veier

Jeg kjører ofte på normale veier, da tenker jeg på standard riksveier, f.eks. 110, jeg kjører også ofte på mindre veier som fylkesveier. Disse fylkesveiene er ofte noe smalere i veibredde en det er på riksveier. Det som jeg registrere er de som kjører bilene av type SUV. Fine biler, skulle gjerne hatt en slik selv. Men poenget mitt er at jo større disse SUV`ene er, jo større problemer blir det for disse sjåførene å plassere kjøretøyet riktig i sin kjørebane. Det jeg ser at de legger seg mer og mer mot venstre jo større bilen er, skal ikke nevne noe merke, da nærmer de seg midten på veien, noe som øker faren for ulykke, ikke nødvendigvis at det blir en frontkollisjon (den faren er jo absolutt tilstede, det er ikke det), men at de møtende reagerer feil og svinger  automatisk over til sin høyreside for å unngå en ulykke. En naturlig reaksjon.  Dette har jeg sett flere eksempler på. Det kan jo være at noen av de bilene er så store at de som kjører har behov for utvidet kjørekort, mulig det, det er i alle fall hva jeg ser etter veien. Men, når det er sagt, så en også se mer og mer av at bilene fjerner seg fra sin høyre kant nor nå begynner å nærme seg midten på veien. Dette er egentlig en farlig utvikling synes jeg. Det kan virke som om kjøreskolene lærer dette bort til sine elever. Når jeg kjører baken en bil fra kjøreskolen, så ligger bilen faktisk mer til venstre en hva godt er, mulig at kjørelæreren er redd for kanten ;) hva vet jeg, men noen refleksjoner gjør en seg da. Når en tenker over dette, stor bil (SUV) og hvilken aldersgruppe de sjåførene tilhører opp mot alderen til flere av kjørelærerne. Har dette en sammenheng?? Vet ikke, stiller bare spørsmålet jeg ;). Men, jeg trur nå at de som driver med trafikkopplæring bør se litt på dette, hvorfor skal en legge seg til venstre? La oss holde høyresiden og på den måten forebygge ulykker.

Kjør pent og smart (hold høyresiden) i påsken