Synlig eller usynlig politi

Det har jo pågått og den pågår fremdeles, diskusjon om midtdeler, og det er nok et riktig sikkerhetstiltak når det gjelder møteulykker på sine steder. Dette er jo et relativt dyrt tiltak, flere steder må faktisk veien bygges ut i bredde får at dette skal bli mulig. Da en en undre seg på om det ikke hadde vært en bedre løsning i å oppgradere veiens kvaliteter og samtidig sette ned fartsgrensen. Jeg bare lurer.

Jeg har vært yrkessjåfør tidligere, kjørt vogntog, tankbil med kjemikalier i Norge, Sverige og Danmark. Den gangen i Sverige og Danmark så du politibiler på veiene, mange ganger om dagen kunne en se uniformert politibiler, på motorveier og mindre veier. Dette var noen en så sjelden i Norge. Etter hvert så forsvant uniformert politibiler i Sverige, dette medført at trafikken ble tøffer, det ble kjørt fortere. I Danmark så virket det som om det ble flere uniformert politibiler på veiene. Det medført at en kjørte roligere i Danmark i forhold til Sverige.

Nå er jeg en person som liker å kjøre bil, så i januar kjørt vi nordover og var på veien i 10 dager. Det ble kjørt ca. 450 mil. På disse dagene s