Trafikk og fart

På vei til arbeid bruker jeg E 6. Det er den veien som erden raskeste. Motorvei og grense på 100 km/t hele veien. Dette er også den veien som er tryggest å kjøre. Det ikke er noe motgående trafikk med kun den gule linjen som skiller kjøretøyene. Det er jo et tankekors når en i 80 sonen møter andre kjøretøy i opp mot 100 km/t  eller mer, vi passerer hverandre og det går vanligvis greit. Men, mellom oss kan det være en avstand helt ned mot 60 – 70 cm. Det er faktisk ikke mye som skiller mellom et liv som invalid eller død. Det er jo forsket på dette og da har en jo kommet frem til at max. 70 km/t er den hastigheten som gir størst sjanse til å overleve ved en front kollisjon.  Personlig ønsker jeg mer en å bare overleve, vil gjerne ha et liv etterpå.

Nå begynner tohjulingene og komme på veien.  Det ser så fint ut dette. På E 6 ser du dem langt der bak i speilet og så er de plutselig opp på siden av deg og forsvinner
i horisonten. Da lurer jeg litt, hva om det kommer en punktering i den farten?
For fort går det. Har den som kjører tenkt på det ?  Har person tenkt på at det kan gå fryktelig galt, at det i verste fall vil være etterlate, kanskje en kone/samboer, barn
eller sine foreldre, venner, arbeidskollegaer som vil bli sittende igjen med
tanker.  Eller blir en så egoistisk at en bare tenker på seg selv når en setter seg på skrevs over sykkelen? Har ikke svar på dette.

Jeg tenker på dette når jeg ser slikt. Å kjøre fort og kjøre
som en idiot, det er litt forskjell på dette mener jeg. Jeg trur at det er
svært få som kan handtere de overraskelsene som dukker opp når du er i en
hastighet av 120 eller mer og det skjer noe, som sagt en punktering så er det
jo bare et hjul igjen.  Vi får håpe at det går bra med alle denne sesongen også, det håper jeg virkelig.

Kjør pent