Vinterdekktesten i NAF Motor - litt tallknusing gir mye interessant informasjon

Min generelle interesse for bil, motor og trafikksikkerhet gjør at jeg leser dekktester med stor interesse. Det er utvilsomt et nyttig verktøy når jeg skal velge hvilke dekk som passer til mitt behov. Men det er imidlertid mer informasjon å hente ut av en slik test og litt tallknusing gir som tittelen sier en del interessante resultater.

En ting som slo meg er at det ville vært interessant å se "farepotensialet" til et godt barmarksdekk på vinterføre og tilsvarende for et godt vinterdekk på barmark. Det jeg finner svært interessant er sammenhengen mellom jeg kaller «resthastighet» på bar asfalt (våt og tørr) og tilsvarende på vinterføre. Eller sagt på en annen måte; hvor stor hastighet har bilen med de dårligste dekkene på et gitt underlag når bilen med de beste dekkene har stanset helt?

Dersom man «smeller inn i» en hindring eller enda verre; kjører på en person har selvsagt hastigheten stor betydning. Vel og bra det, MEN: Så langt jeg har kunnet lese i dekktester og annen relevant litteratur er det ingen som har nevnt noe om

manøvrerbarheten

, dvs. muligheten til å kunne

styre unna

et hinder i sluttfasen av retardasjonen (oppbremsingen). Scenariet er at du ikke greier å stanse helt og må

svinge unna

hinderet for å unngå sammenstøt. Det sier seg selv at du ved 20-30 km/t på bar asfalt har mye større mulighet til å styre unna et hinder enn om du har samme hastighet på blank is eller snø. I 30 km/t på is går det rett fram uansett……….. og dersom du i tillegg har dekkene som gir dårligst veigrep...........

Jeg har derfor tatt utgangspunkt i tallmaterialet som ligger i bladet og beregnet differanser i bremselengder og ikke minst det jeg har definert som "resthastighet". Videre har jeg tatt meg en liten frihet og «utvidet» is-testen og beregnet bremselengder o.s.v. fra 80-0 km/t. Jeg antar samme retardasjon (friksjonskoeffisient) under hele bremseforløpet, men det vil nok ikke være helt korrekt siden retardasjonen umiddelbart før helt stopp er noe usikker ... tror jeg :-) . Bakgrunnen er i alle fall å synliggjøre bremselengdene på glatt is ved 80 km/t slik at alle bremselengdene er fra samme utgangshastighet.

Klikk på hver enkelt tabell for å få se hele tabellen :-)[gallery]